Loket.nl
Ons partnerschap met Loket.nl is nog relatief jong en stamt uit 2014. Een van onze motto’s is ‘Laat de software het werk doen!’. Met een sterke focus op de accountancymarkt en een volledige webbased HR- en salarisoplossing sluit Loket.nl daarnaast erg goed aan op onze klantenportefeuille en onze cloud filosofie.

Loket.nl is een overzichtelijke en praktische online applicatie voor salaris- en personeelsadministratie, welke 24/7 op een computer met internettoegang overal te benaderen is. Loket.nl beschikt over een zeer robuuste salarisengine met een uitstekende performance en ondersteuning van een veelheid aan cao’s. Sturing is eenvoudig met aan cao gekoppelde signaleringen voor bijvoorbeeld salarisverhogingen, aanpassingen in cao afhankelijke premies en overige salaris gerelateerde wijzigingen (ook op werknemer niveau). Met een spreekwoordelijke druk op de knop kan de volledige documentenstroom worden afgehandeld, ook richting werkgever en werknemer. Zij kunnen via een computer of met behulp van de uitgebreide werkgever of werknemer app deze gegevens direct raadplegen.

Via Loket.nl kunt u de beschikking krijgen over een eigen provider database, welke u naar eigen inzicht in kunt richten. Via de loonmodellen kunt u eenvoudig een aanpassing of aanvulling op cao niveau maken, zodat dit voor alle gekoppelde werkgevers van toepassing is. Bij Incomme beschikken wij over een eigen database, waar u uiteraard ook op aan kunt sluiten. In beide situaties kan er gekozen worden voor een eigen lay-out en daarnaast ook de mogelijkheid voor het tonen van een eigen logo op de loonstrook, zodat ook voor uw klanten het pakket en de loonstroken herkenbaar zijn.

De verlofregistratie is eenvoudig, conform de wettelijke regels, bij te houden. Een verlofaanvraag kan uw werknemer zelf indienen middels de werknemer app, waarna de verantwoordelijke manager deze aanvraag kan goed- of afkeuren. Alle gegevens rondom verlof zijn hierdoor altijd up to date en voor alle betrokkenen op te vragen.

Tevens biedt het programma mogelijkheden voor een uitgebreide personeelsadministratie, verzuimregistratie, vastleggen van arbeidsvoorwaarden en een uitstekend beveiligde omgeving voor digitale opslag van uw dossiers en documenten. Dit altijd binnen handbereik met hierin mogelijkheden voor automatische signaleringen via mail op belangrijke data zoals jubilea, Wet verbetering Poortwachter, verlopen van certificeringen, enz. Deze kunt u naar eigen inzicht aanpassen en uitbreiden.

Gecombineerd met de automatische koppelingen met de RDW database, diverse financiële en uren registratie pakketten, is een efficiëntere werkwijze al snel gerealiseerd.

 

In Het platform van Loket vindt u alle koppelingen met Loket.nl.

 

Onze Loket.nl diensten

 • Implementatieondersteuning
 • Dataconversies Loket.nl:
  • Aangifte XML
  • Andere salarissystemen doormiddel van Incomme conversietool
 • Inrichting salarisadministraties
 • Inrichting personeelsadministatie; verstrekkingen, verlof, verzuim, tijdregistratie, declaraties, werkgever- en werknemer inlog
 • Realiseren API koppelingen
 • Support plus:
  • Vaktechnische inrichtingsvraagstukken
  • Inrichten administraties/ branches
  • Werkkostenregeling
  • Jaarovergangbegeleiding
  • APK
 • Trainingen
 • Handleiding
 • Detachering salarisadministrateur Loket.nl
 • Professionaliseringstrajecten (ESF-gesubsidieerd)
 • Advies bij online positionering en pricing accountancy